ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ

Ἡ 2α Δεκεμβρίου εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ προφήτου Ἀββακούμ. Ἡ 3η Δεκεμβρίου εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ προφήτου Σοφονία. Ἡ 16η Δεκεμβρίου εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ προφήτου Ἀγγαίου. Ἡ 17η Δεκεμβρίου εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ προφήτου Δανιήλ. Οἱ προφῆτες. Θὰ ποῦμε δύο λόγια γιὰ τοὺς προφῆτες. Ὁ Θεὸς γιὰ νὰ σώση τὸν κόσμο χρησιμοποιεῖ διαφόρους τρόπους, […]