ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Α’ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

Ὁ μακαριστὸς πνευματικός μας πατέρας ἀρχιμανδρίτης Δανιὴλ Γούβαλης διαρκῶς τόνιζε μὲ τὴν πέννα καὶ μὲ τὸν λόγο ὅτι «μέσα στὸν γεωγραφικὸ χῶρο τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὑπάρχουν πηγὲς ποὺ προσφέρουν τὰ ὕδατα τῆς ἀληθινῆς ἀγαλλιάσεως. Τόποι χλόης καὶ ὕδατα ἀναπαύσεως» (Περίπατοι στὴν Ἁγία Γραφή, σελ. 14, 15) Σ’αὐτὲς τὶς πηγὲς τῆς ζωῆς ὁδηγοῦσε τὸ χριστιανικὸ ποίμνιο […]