ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ο Θεολόγος ὅταν ἦταν στὴν Ἔφεσο 93 περίπου 95 ἐτῶν. Εἶπε σὲ ἑπτὰ μαθητές του «νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι». Βγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, τοὺς εἶπε «Πάρτε μαζί σας τσαπιά καὶ φτυάρια καὶ τὰ σχετικά». Τοὺς εἶπε νὰ φτιάξουν σταυροειδῶς ἕναν τάφο κι ἔμεινε μέσα στὸν τάφο. Καὶ καθὼς προχωροῦσε […]