ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

«καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος». Ὁ Χριστὸς εὐθέως λέει ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, δὲν κάθησε καθόλου, διότι δὲν εἶχε καμμία ἁμαρτία καὶ «εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανούς». Οἱ οὐρανοί, δηλαδὴ ὁ κόσμος τοῦ παραδείσου ἦταν κλειστὸς καὶ μὲ τὸ βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ ἀνοίξανε. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, ὅταν ἕνας βαπτίζεται, πρὶν νὰ βαπτισθῆ εἶναι γι’ αὐτὸν […]