ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗΣ (1940-2009) Ένας αθόρυβος εργάτης του αμπελώνος Χριστού

Έχουν περάσει επτά έτη από την κοίμησιν του αειμνήστου αρχιμανδρίτου Δανιήλ Γόυβλη, πνευματικού μας πατρός και παιδαγωγού εις Χριστόν. Ήδη από την πρώτη ημέρα μετά την εις Θεόν εκδημίαν του ξεκίνησε η συγκέντρωσις στοιχείων δια τον βίον και την προσφοράν του εις την Εκκλησίαν, όπως και προσωπικών αναμνήσεων και βιωμάτων. Βασιζόμενη σε αυτά η συγγραφική […]