ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ μέρος Β’

Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει σήμερα εἶναι νὰ δοῦμε τί ἔκανε στὸν πύργο ἡ ἁγία Βαρβάρα. Μέσα στὸν πύργο ἡ ἁγία Βαρβάρα ποὺ ἤτανε ἔκανε ὅ,τι κάνουν οἱ μοναχοὶ κι οἱ ἡσυχαστές. Τί κάνουν οἱ μοναχοὶ κι οἱ ἡσυχαστές; Ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐσωτερικὴ ζωή, δηλαδὴ καλλιεργοῦν τὴν προσευχή. Συγκεντρώνονται μέσα τους, φεύγουν ὅλες οἱ εἐκόνες […]

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ μέρος Α’

Προσπαθήσανε ἀπὸ τὴν ἁγία Βαρβάρα νὰ βγάλουνε ἀπὸ μέσα της τὴν πίστι στὸν Χριστό ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους καὶ μάλιστα δυνάμεις ποὺ ὑπῆρχαν μέσα στὴν οἰκογένειά της. Ὁ ἴδιος ὁ πατέρας της ἤτανε φανατικὸς εἰδωλολάτρης καὶ προσπαθοῦσε νὰ τῆς ξερριζώση τὴν πίστι ἀπὸ τὴν ψυχή της. Ἀλλὰ αὐτὴ ἤτανε ἀλύγιστη καὶ κρατοῦσε καλὰ καὶ […]