ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Μεγάλη μέρα γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ γιὰ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Μάλιστα σήμερα γίνονται καὶ πολλὲς ἐπίσημες ἑορτὲς καὶ τελετές. Γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τὴ νίκη ἐναντίον ὅλων τῶν αἱρέσεων. Δὲν ὑπῆρχε ἐποχὴ ποὺ νὰ μὴν ταλαιπωροῦν τὴν Ἐκκλησία οἱ διάφορες αἱρέσεις. Καὶ στὴν ἐποχή μας εἶναι πάρα πολλὲς αἱρέσεις, ὅπως εἶναι οἱ μάρτυρες […]