ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

Τὸ ὄνομα Δανιὴλ σημαίνει «ὁ Θεὸς κρίνει» ἢ «ὁ Θεὸς εἶναι κριτής μου». Εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ μεγάλες προσωπικότητες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἦταν ἄνθρωπος ἀρετῆς, ἀφοσιώσεως στὸν Θεό, ἀλλὰ εἶχε καὶ εὐρεῖα μόρφωσι, εἶχε ἔκτακτη εὐφυΐα καὶ ἀπέκτησε τρομερὴ σοφία, τόση μεγάλη σοφία, ποὺ οἱ αὐτοκράτορες ἤθελαν νὰ τὸν ἔχουν δίπλα τους γιὰ σύμβουλο. Τὸ […]

Η ΛΥΡΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

  (Απόσπασμα από το βιβλίο “Η έκπληξη του υπερφυσικού”) Πρόλογος                 Κάποτε  που διάβαζα για αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους βρήκα ότι οι Επικούρειοι δίδασκαν ότι το θείον δεν αναμειγνύεται καθόλου στις υποθέσεις του κόσμου.                 Και στην Ευρώπη σε μια κίνησι που αναπτύχθηκε τον 17ο και τον 18ο αιώνα, στον δεϊσμό, δίδασκαν: Ο Θεός μετά την […]