ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὁ Ναὸς ἤτανε ἕνας τότε κι ἤτανε στὰ Ἱεροσόλυμα. Καὶ ὅπως ἦταν ἡ προσευχή, τὴν ἀφιέρωσαν στὸν Θεὸ καὶ τὴν παρέδωσαν στοὺς ἱερεῖς καὶ στὸν ἀρχιερέα Ζαχαρία, ὁ ὁποῖος ἤτανε ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ὁ ὁποῖος Ζαχαρίας τὴν πῆρε καὶ τὴν ἔβαλε στὸ ἐσωτερικὸ μέρος τοῦ ναοῦ, ὅπως ἐμεῖς λέμε «στὸ ἱερό», […]