ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μας εξηγεί τις μεθοδεύσεις της κοσμικής εξουσίας και τις αντιδιαστέλλει με το ήθος που θα πρέπει να επιδεικνύουν όσοι τον ακολουθούν ως μαθητές του (παράθεση σχετικού χωρίου). Όταν του θέτουν οι Φαρισαίοι το ερώτημα για την υποχρέωση που τους επιβάλλει ο Καίσαρας να πληρώνουν φόρο, Εκείνος τους προτρέπει τα μέταλλα-κέρματα να […]

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὁ Ναὸς ἤτανε ἕνας τότε κι ἤτανε στὰ Ἱεροσόλυμα. Καὶ ὅπως ἦταν ἡ προσευχή, τὴν ἀφιέρωσαν στὸν Θεὸ καὶ τὴν παρέδωσαν στοὺς ἱερεῖς καὶ στὸν ἀρχιερέα Ζαχαρία, ὁ ὁποῖος ἤτανε ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ὁ ὁποῖος Ζαχαρίας τὴν πῆρε καὶ τὴν ἔβαλε στὸ ἐσωτερικὸ μέρος τοῦ ναοῦ, ὅπως ἐμεῖς λέμε «στὸ ἱερό», […]