ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ο Θεολόγος ὅταν ἦταν στὴν Ἔφεσο 93 περίπου 95 ἐτῶν. Εἶπε σὲ ἑπτὰ μαθητές του «νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι». Βγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, τοὺς εἶπε «Πάρτε μαζί σας τσαπιά καὶ φτυάρια καὶ τὰ σχετικά». Τοὺς εἶπε νὰ φτιάξουν σταυροειδῶς ἕναν τάφο κι ἔμεινε μέσα στὸν τάφο. Καὶ καθὼς προχωροῦσε […]

ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

  «Χριστῷ συνεσταύρωμαι». Ἐδῶ εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ δυνατὲς φράσεις τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ ὅλης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Λέει ὅτι ἐγὼ εἶμαι σταυρωμένος μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. Τί θέλει νὰ πῆ αὐτό; Αὐτὸ ἔχει δυὸ ἔννοιες, πρῶτον μὲ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὸ Βάπτισμα, ὅταν κανεὶς κατεβαίνη μέσα στὰ νερά, εἶναι θάνατος καὶ […]