ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Ὕστερα ἀπὸ ἕξι μέρες παρέλαβε ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη καὶ τοὺς ἀνέβασε σὲ ψηλὸ βουνὸ καὶ ἰδιαίτερως μόνους. Καὶ μπροστὰ σ’ αὐτοὺς μεταμορφώθηκε καὶ τὰ ροῦχα του αὐτοῦ κι ἔγιναν ὁλόλευκα σὰν τὸ χιόνι μὲ τέτοια λευκότητα ἀπέκτησαν σὰν μία λάμψι ποὺ δὲν ὑπάρχει βαφεὺς στὴ γῆ ποὺ μπορεῖ […]