ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώβου λέει ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας ἦταν ἄνθρωπος. Ὅπως ἐμεῖς περνᾶμε διάφορες ταλαιπωρίες, κρυώνουμε, πονᾶμε, ἀρρωσταίνουμε κλπ. ὅλα τὰ ἔχει κι ὁ προφήτης Ἠλίας. Ὅμως λέει ὁ προφήτης Ἠλίας παρόλο ποὺ ἦταν ἄνθρωπος ὁμοιοπαθὴς μ’ ἐμᾶς, ἔκανε θαύματα […]. Καὶ τί ἔκανε; Ἔκλεισε λέει τὸν οὐρανὸ τριάμιση χρόνια. Ἔκλεισε λέει τοὺς οὐρανούς.

ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΙΝΑ

Στὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει ἕνα κείμενο στὴ γιορτὴ τοῦ ἁγίου ποὺ λέγεται «συναξάριον». Καὶ τὸ συναξάριο λέει μὲ λίγα λόγια τὸν βίο τοῦ ἁγίου. Γιατὶ λέγεται συναξάριο; Διότι διαβαζότανε, λεγόταν στὴ σύναξι. Καὶ τί θὰ πῆ «σύναξι»; Ἂν ὑποθέσουμε σ’ ἕνα μέρος εἶχε μαρτυρήσει κάποιος, σ’ ἕνα βουνό, σὲ μιὰ πλαγιά, καὶ ἐκεῖ ἦταν […]