ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώβου λέει ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας ἦταν ἄνθρωπος. Ὅπως ἐμεῖς περνᾶμε διάφορες ταλαιπωρίες, κρυώνουμε, πονᾶμε, ἀρρωσταίνουμε κλπ. ὅλα τὰ ἔχει κι ὁ προφήτης Ἠλίας. Ὅμως λέει ὁ προφήτης Ἠλίας παρόλο ποὺ ἦταν ἄνθρωπος ὁμοιοπαθὴς μ’ ἐμᾶς, ἔκανε θαύματα […]. Καὶ τί ἔκανε; Ἔκλεισε λέει τὸν οὐρανὸ τριάμιση χρόνια. Ἔκλεισε λέει τοὺς οὐρανούς.