ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΡΧ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ

Τα βιβλία που είχε εκδώσει ο μακαριστός γέροντάς μας, όντας εν ζωή είναι διαθέσιμα προς πώληση με ταχυδρομικές αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες: Ζωὴ Φιλίππου   Τηλ. 2109927175, 2299048796 Βάϊος Μαρκατσέλας  Τηλ. 2295098072 Πληροφορίες – Κεντρικὴ διάθεση: Σαμπάνη Βασιλικὴ Τηλ. 6936961555, 2295099252 vasiliki.sampani@gmail.com

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες εἶναι κατ’ ἀρχὴν ἡ Παναγία, ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, μετὰ εἶναι ἡ Μαρία ἡ λεγομένη τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωσῆ. Δηλαδὴ στοὺς δώδεκα ἀποστόλους ἤτανε δύο ποὺ εἴχανε τὸ ὄνομα Ἰάκωβος, ὁ Ἰάκωβος ὁ μεγάλος κι ὁ Ἰάκωβος ὁ μικρός. Κι αὐτὴ λεγότανε Μαρία ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ ἢ μητέρα […]