ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗΣ (1940-2009) Ένας αθόρυβος εργάτης του αμπελώνος Χριστού

Έχουν περάσει επτά έτη από την κοίμησιν του αειμνήστου αρχιμανδρίτου Δανιήλ Γόυβλη, πνευματικού μας πατρός και παιδαγωγού εις Χριστόν. Ήδη από την πρώτη ημέρα μετά την εις Θεόν εκδημίαν του ξεκίνησε η συγκέντρωσις στοιχείων δια τον βίον και την προσφοράν του εις την Εκκλησίαν, όπως και προσωπικών αναμνήσεων και βιωμάτων. Βασιζόμενη σε αυτά η συγγραφική ομάδα, κατόπιν παρακλήσεως των κατά σάρκα συγγενών και με την συνεργασίαν πνευματικών του τέκνων, δημιούργησε αυτό το μικρό αφιέρωμα ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης προς τον μακαριστόν πνευματικόν πατέρα, εκφράζοντας τις εγκάρδιες ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν με προσωπικό κόπο και οικονομική ενίσχυσι στην ολοκλήρωσι και παρουσίασί του. “Ας ιδούν πλουσίαν την άνωθεν ευλογία στον εαυτό τους και στις οικογένειές τους” (Άνοιξη με τους Αγίους, σελ. 6)

Leave a Reply